divendres, 1 d’abril de 2011

Proves d'autoavaluació: Angles

Us faig arribar algunes proves per repassar la part més geomètrica dels angles... aprofiteu-ho!

Angles (Secants) http://www.thatquiz.cat/ca/practicetest?1yflz91e

Angles (Secants i Paral·leles) http://www.thatquiz.cat/ca/practicetest?1xfqwl5