dissabte, 19 de març de 2011

Bona pàgina de recursos lúdic-matemàtics

Per practicar càlcul, per millorar la visió geomètrica, per enfortir la lògica... Tot a partir de jocs.
Bons recursos i molts enllaços (la majoria en anglès)!

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml?groep=8