divendres, 10 de desembre de 2010

Raons trigonomètriques

Dos enllaços per a judar a fer una visualització i un bon estudi de les raons trigonomètriques bàsiques (sinus, cosinus i tangent) en triangles rectangles. Personalment em quedo amb la segon enllaç...
Des de Navarra
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t04_rrtt-90.htm
Des de Catalunya (llibre interactiu amb tot el temari de matemàtiques de l'ESO!)
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB_cat/trigonometria/index_quincena7.htm