dijous, 18 de març de 2010

Divisió d'un angle per un nombre natural

Video-lliçó per ajudar a recordar com es fa aquesta operació.